Mazda 2 Sedan
Mazda 3 Sedan

Compare Mazda 2 Sedan and Mazda 3 Sedan

Share:
Mazda 2 Sedan
₫ 609 triệu *
Mazda 3 Sedan
₫ 728 triệu *
đã bao gồm VAT* (Hanoi)
₫ 609 triệu *
₫ 728 triệu *
 
User Rating
N/A N/A  
Vehicle Type
Sedan
Sedan
 
Loại Nhiên liệu
 
Các Màu Có Sẵn