KIA Rio Sedan
Nissan Sunny

Compare KIA Rio Sedan and Nissan Sunny

Share:
KIA Rio Sedan
₫ 536 triệu *
Nissan Sunny
₫ 483 triệu *
đã bao gồm VAT* (Hanoi)
₫ 536 triệu *
₫ 483 triệu *
 
User Rating
N/A N/A  
Vehicle Type
Sedan
Sedan
 
Loại Nhiên liệu
 
Các Màu Có Sẵn